10 listopada 2022

Dodatek węglowy – zmiany w warunkach przyznawania

Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadzono zmiany w przyznaniu dodatku węglowego.

Dodatek przysługuje w przypadku gdy:

• pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe
• w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.
• którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed 3 listopada br. będą stosowane przepisy znowelizowane.

Osoby, które otrzymały decyzje odmowne lub wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania z powodu zamieszkiwania kilku rodzin pod jednym adresem mogą złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

Wnioski przyjmuje Ośrodek pomocy Społecznej w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3 od poniedziałku do piątku od godziny 8.00- 15.00.

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 r.

Dodaj komentarz