30 września 2021

Dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej przy Szkole w Głusku

W dniu 27 września 2021 r. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnęło drugą turę programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.
W ramach powyższego programu Gmina Leoncin otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 298 336,00 zł na realizację pn.: Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Przedmiotem inwestycji będzie budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem jako samodzielnej części techniczno-użytkowej. Planowana do wybudowania sala gimnastyczna połączona będzie z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego łącznikiem, którego konstrukcja nie będzie miała wpływu na konstrukcję budynku szkoły. Budynek sali gimnastycznej będzie obiektem jednokondygnacyjnym – parterowym.
Na realizację inwestycji zostaną również przeznaczone środki w wysokości 500 000,00 zł, które Gmina Leoncin otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2022 r.
Celem „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem w ramach programu mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. W przypadku obiektów zewnętrznych dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, powinien być nieodpłatny.

Dodaj komentarz