5 lipca 2023

Dotacja na remont Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie

W dniu 3 lipca 2023 roku w Izabelinie odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. Gminę Leoncin reprezentował Wójt Gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak oraz Skarbnik Gminy Leoncin – Krystian Bargieł.

W wyniku podjętych działań pozyskano dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Leoncinie” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

Budynek Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie powstał w 1958 roku i stanowi główne miejsce integracji społecznej na terenie gminy, z uwagi na usytuowanie budynku w centrum Leoncina. Jest to główne miejsce w Leoncinie w którym jest możliwość organizacji spotkań z mieszkańcami. Zaplanowane w ramach bieżącego Zadania prace remontowe są kontynuacją podjętych w zeszłym roku działań na rzecz poprawy stanu technicznego budynku, który nie przechodził tak gruntownych zmian od momentu wybudowania. W wyniku przeprowadzonych robót remontowych oraz zamontowanym na stałe w obiekcie urządzeniom budynek uzyska funkcjonalniejszy charakter.

Dodaj komentarz