10 listopada 2022

Działania profilaktyczne z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań profilaktycznych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało na teren Gminy Leoncin, tabletki zawierające jodek potasu.

Przekazanie tabletek z jodkiem potasu jest standardową procedurą, przewidzianą
w przepisach prawa i stosowaną na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Wydanie preparatu w punktach wydawania (PWTJP) nastąpi dopiero po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Punkty wydawania tabletek jodku potasu na terenie gminy Leoncin zostały zlokalizowane w następujących miejscach:

 

Punkt
Wydawania Tabletek Jodku Potasu

Wykaz miejscowości
przypisanych do Punktu Wydawania Tabletek Jodku Potasu
Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe w Górkach

Adres: Górki 67 (dawna szkoła podstawowa)

Górki, Cisowe, Nowe Budy, Zamość,

Nowa Dąbrowa,

Stara Dąbrowa.

Szkoła Podstawowa w Leoncinie

Adres: Leoncin ul. Singera 3

Gać, Teofile,

Gniewniewice Folwarczne, Nowe Gniewniewice,

Leoncin, Michałów, Wincentówek,

Nowy Wilków,

Wilków nad Wisłą, Stare Gniewniewice.

Szkoła Podstawowa w Głusku

Adres: Nowe Grochale 40

Nowe Grochale, Stare Grochale,

Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze,

Rybitew,

Stanisławów, Głusk.

OSP w Wilkowie Polskim

Adres: Wilków Polski 54 A

Nowe Polesie,

Nowy Secymin,

Ośniki,

Secymin Polski, Secyminek,

Stare Polesie, Krubiczew, Nowiny,

Wilków Polski.

Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o rozpoczęciu dystrybuowania tabletek wśród ludności – niezależnie od pory dnia czy nocy.

Komunikaty o rozpoczęciu dystrybucji przekażemy poprzez stronę urzędu: https://www.leoncin.pl oraz poprzez sołtysów i strażaków OSP.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Leoncin

 1. Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 2. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia.
 3. W pierwszej kolejności wydawanie preparatu następuje osobom zameldowanym na terenie Gminy Leoncin.
 4. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
 5. Jedna osoba może otrzymać dowolną ilość tabletek dla członków rodziny (po sprawdzeniu liczby członków rodziny w ewidencji ludności).
 6. Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
 7. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu, jednakże zgodnie z wytycznymi WHO w przypadku ograniczonych zasobów preparatu stabilnego jodu, pierwszeństwo w zakresie profilaktyki jodowej powinni mieć dzieci i młodsi dorośli oraz pracownicy zaangażowani w akcje ratownicze lub porządkowe.

Dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach wiekowych

 • Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg – ¼ tabletki
 • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg – ½ tabletki
 • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg – 1 tabletka
 • Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg – 2 tabletki
 • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg – 2 tabletki

Wskazania do stosowania:

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania, jednakże podanie tabletek jodku potasu do 8 godzin od początku ekspozycji, przynosi także pozytywne efekty. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • Opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa,
 • Nadczynność tarczycy,
 • Zapalenie naczyń z hipokomplmentemią.

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę, przed wystąpieniem zagrożenia radiacyjnego, jest niewskazane.

Opracowano na podstawie:

– materiałów otrzymanych z WCZ w Warszawie

– artykułu z UG Zabrodzie

Ulotka informacyjna – link

Dodaj komentarz