11 marca 2022

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Leoncin składam wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Dużo zdrowia, optymizmu, pogody ducha, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Dodaj komentarz