8 maja 2024

II rata podatku – informacja

Wójt Gminy Leoncin informuje, że nie będzie dokonywany pobór podatku przez inkasenta II raty płatnej do 15 maja 2024 roku w następujących sołectwach:
– Górki, Cisowe, Nowe Budy, Zamość – sołtys Joanna Symon
– Nowy Secymin – sołtys Szczepan Walicki
– Leoncin, Michałów, Wincentówek – sołtys Marianna Gocałek
– Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze – sołtys Czesław Zdankowski
W pozostałych sołectwach pobór podatku pozostaje bez zmian.
Jednocześnie Wójt Gminy Leoncin przypomina, że opłatę można uiścić w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim oddział Leoncin oraz przelewem internetowym na podany poniżej nr konta:  46 8011 0008 0040 0409 2142 0029 w tytule przelewu należy podać numer decyzji podatkowej oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości.

Dodaj komentarz