6 maja 2021

II rata podatku – informacja

K O M U N I K A T

 

W związku z obecnym stanem epidemii koronawirusa COVID-19, Wójt Gminy Leoncin informuje, że nie będzie dokonywany pobór podatku przez inkasenta II raty płatnej do 15 maja 2021 roku  w następującym sołectwie:

– Nowy Secymin  – sołtys Szczepan Walicki

– Głusk, Stanisławów – sołtys Maria Malicka

– Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze – sołtys Czesław Zdankowski

W pozostałych sołectwach pobór podatku pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Wójt Gminy Leoncin przypomina, że opłatę można uiścić w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim oddział Leoncin oraz przelewem internetowym na podany poniżej nr konta:

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173 w tytule przelewu należy podać numer decyzji podatkowej oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości.

Dodaj komentarz