21 stycznia 2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie informuje, że przy składanym wniosku osłonowym, konieczne jest złożenie deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
OPS rozpatruje wiosek osłonowy każdorazowo weryfikuje zapisy CEEB czy dana nieruchomość się w niej znajduje, każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych.
Najlepiej i najszybciej można tego dokonać w wersji elektronicznej – logowanie do aplikacji gdzie składa się deklarację https://ceeb.gov.pl/ oraz oczywiście także w formie papierowej w Urzędzie Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, gdzie pracownik Urzędu Pani Ewelina Jarosz służy pomocą przy wypełnianiu deklaracji, a także wprowadza złożoną deklarację do elektronicznej bazy CEEB.
W razie pytań pomoc udzielana jest także telefonicznie pod numerem telefonu 22 785-65-82 wew. 22.
Ponadto informacji dotyczących dodatku osłonowego udziela Pani Aneta Szydłowska pod numerem telefonu 22 785-65-82 wew. 17.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie, ul. Partyzantów 3 tel. 22 785-65-82 wew. 17.

Dodaj komentarz