10 marca 2023

Informacja – I rata podatku

Wójt Gminy Leoncin informuje, że nie będzie dokonywany pobór podatku przez inkasenta I raty płatnej  do 15 marca 2023 roku  w następujących sołectwach:

– Nowy Secymin  – sołtys Szczepan Walicki

– Górki, Cisowe, Nowe Budy, Zamość  – sołtys Joanna Symon

– Leoncin, Michałów, Wincentówek – sołtys Marianna Gocałek

– Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze – sołtys Czesław Zdankowski

W pozostałych sołectwach pobór podatku pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Wójt Gminy Leoncin przypomina, że opłatę można uiścić w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim oddział Leoncin oraz przelewem internetowym na podany poniżej nr konta:

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173 w tytule przelewu należy podać numer decyzji podatkowej oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości.

Dodaj komentarz