13 maja 2022

Informacja II rata podatku

W związku z nieodebraniem kwitariuszy przychodowych, Wójt Gminy Leoncin informuje, że nie będzie dokonywany pobór podatku przez inkasentów II raty płatnej do 15 maja 2022 roku w następujących sołectwach:
– Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze – Czesław Zdankowski
– Górki, Cisowe, Nowe Budy, Zamość – Joanna Symon
W pozostałych sołectwach pobór podatku pozostaje bez zmian. Jednocześnie Wójt Gminy Leoncin przypomina, że opłatę można uiścić w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim oddział Leoncin oraz przelewem internetowym na podany poniżej nr konta: 43 8011 0008 0040 0400 0273 0173 w tytule przelewu należy podać numer decyzji podatkowej oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości.

Dodaj komentarz