2 października 2019

Podsumowanie Partnerstwa Międzypowiatowego

27 listopada 2019 roku uczestnicy Partnerstwa Międzypowiatowego powiatów legionowskiego i nowodworskiego spotkali się na kolejnych warsztatach podsumowujących rezultaty działań podejmowanych w 2019 roku oraz rekomendujących kierunki rozwoju Partnerstwa na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego w kolejnych latach. Gminę Leoncin reprezentowali Adam Krawczak – Wójt Gminy Leoncin, Jakub Brzeziński – Kierownik OPS w Leoncinie, Natalia Pręgowska – Inspektor Oświaty oraz Enjoy Leoncin ze swoim Nadwiślaninem.
Duże zainteresowanie udziałem w spotkaniu, aktywność i zaangażowanie uczestników oraz podejmowane inicjatywy budzą optymizm i pokazują, że zarówno potencjał społeczny jak też gospodarczy mieszkańców obu powiatów znalazł doskonały grunt dla realizacji ciekawych i zróżnicowanych pomysłów.
Przyjęto cztery priorytetowe obszary tematyczne: turystyka, rzemiosło, współpraca przedsiębiorców, zatrudnianie cudzoziemców, którym przewodniczyć będą wyznaczeni liderzy.
Wyżej wymieniona tematyka stanowi plan działania Partnerstw Powiatowych i Międzypowiatowego powiatów legionowskiego i nowodworskiego na rok 2020.

Dodaj komentarz