26 października 2023

Kierownik BP ARiMR w Pomiechówku informuje

Kierownik BP ARiMR w Pomiechówku informuję, że aktualnie w Biurze Powiatowym trwają następujace nabory wniosków :

  1. Dla rolników, którzy zajmują się uprawą kalafiorów lub brokułów, a w związku z trwającą wojną zagraża im utrata płynności finansowej.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/producenci-kalafiorow-lub-brokulow-moga-skladac-wnioski-o-wsparcie

Nabór trwa do 30.10.2023 r.

  1. Dla producentów, którzy ponieśli straty w wysokości od 30 proc. do mniej niż 70 proc. w uprawach owocujących drzew owocowych, krzewów owocowych lub truskawek

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-producenta-rolnego-w-zwiazku-ze-szkodami-w-uprawach-owocujacych-drzew-owocowych-owocujacych-krzewow-owocowych-lub-truskawek-spowodowanymi-wystapieniem-w-2023-r-przymrozkow-wiosennych-gradu-lub-huraganu-ktore-objely-co-najmniej-30-i-mniej-niz-70-danej-uprawy

Warunkiem niezbędnym do przyznania pomocy jest posiadanie protokołu potwierdzającego poniesione straty w wysokości od 30% do mniej niż 70%  w uprawach owocujących drzew owocowych, krzewów owocowych lub truskawek.

Nabór trwa do 30.10.2023 r.

  1. Dla producentów malin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc finansową.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-producentow-malin-        -wnioski-do-31-pazdziernika

Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2023 oraz zadeklarowanie w nim uprawy malin.

              Nabór trwa do 31.10.2023 r.

Dodaj komentarz