19 maja 2023

Końcowa sprzedaż węgla

W związku z faktem, iż w Gminie pozostał niesprzedany Węgiel kamienny: orzech oraz ekogroszek. Działając na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236), której nowelizacja nastąpiła w Ustawie z dnia 14 kwietnia 2023r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, Art.11, ust.2. (Dz.U. z 2023 r., poz. 877),

Gmina ogłasza sprzedaż końcową. Pozostała ilość paliwa stałego:

węgiel kamienny: 2,30 tony

ekogroszek: 2,76 tony

cena: 1920 zł/tona

Wnioski o zakup składać można od 22.05.2023r do dnia 30 czerwca 2023r. w pokoju nr 7. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.

Dodaj komentarz