11 stycznia 2023

LXIX nadzwyczajna sesji Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 13 stycznia 2023 r. godz. 10.00 w pok. nr 5 w Urzędzie Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023 rok.
4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz