4 stycznia 2021

Masz kompostownik zapłacisz mniej za śmieci

Na XXX nadzwyczajnej sesji w dniu 14 grudnia 2020 roku Radni Rady Gminy Leoncin przyjęli nowe metody gospodarowania odpadami. Zgodnie z nimi od pierwszego lutego br. Wzrośnie opłata za odbiór odpadów metodą selektywną / nieselektywną. Dotychczas oddający odpady uiszczali miesięczną opłatę w wysokości 26zł / 52zł. Wysokość opłat po zmianach wynosić będzie 30 zł od osoby za odpady segregowane i 60 zł za zmieszane. Nowością będzie obniżka za posiadanie kompostownika i kompostowanie. Jeśli oddający odpady posiada kompostownik i kompostuje odpady BIO wówczas odejmowane będzie 6zł od osoby: 30zł – 6 zł = 24 zł od osoby bądź odpowiednio nie selektywne 60 zł – 6 zł = 54 zł. Już w najbliższych dniach do Mieszkańców trafi Deklaracja o wysokości opłaty zawierająca moduł dotyczący kompostowania bioodpadów. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Leoncin. Odpady BIO nie będą przyjmowane w PSZOK w Michałowie.
Dla selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki/pojemniki o kolorystyce: kolor niebieski – papier, kolor zielony – szkło, kolor żółty – metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, kolor brązowy- bio-trawa, liście (dla osób, które nie zgłoszą kompostowania), kolor czarny – pozostałe odpady komunalne umieszcza się w pojemniku.

Dodaj komentarz