7 czerwca 2022

„Mazowsze dla sołectw 2022” – 30 tyś. dofinansowania

W dniu 2 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Leoncin podpisał umowę o dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację następujących zadań:
1. Budowa oświetlenia drogi – energooszczędnego w sołectwie Rybitew
2. Budowa oświetlenia w sołectwie Stanisławów
3. Budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Ośniki
Na realizację każdego zadania Gmina Leoncin pozyskała po 10 000,00 zł.
Termin realizacji zadań – do dnia 30 września 2022 r.
Mazowsze dla sołectw 2022 jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym. Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących między innymi: wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Dodaj komentarz