25 października 2023

Nabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Górkach

 

Wniosek

 

Od 1 listopada 2022 roku swoją działalność rozpoczęło Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Górkach.

Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:

  • umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę potrzeb i możliwości;
  • poprawę jakości życia w środowisku lokalnym;
  • włączenie do życia w społeczności lokalnej;
  • zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
  • odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych;

Centrum zapewnia 13 miejsc na pobyt całodobowy. Część mieszkaniowa składa się z pokoi jednoosobowych wraz z łazienką w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Osoby korzystające z usług COM będą miały zapewnione wyżywienie, dostęp do infrastruktury przewidzianej dla uczestników, zajęć aktywizujących, rehabilitacyjnych oraz pomocy opiekunów, terapeutów i innych pracowników.

Zapraszamy do udziału w programie i składania wniosków wraz z załącznikami (wniosek o przyjęcie, zaświadczenie lekarskie oraz orzeczenie) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie
ul. Partyzantów 3 05-155 Leoncin, tel. 22 785-66-00 wew. 17.

W przypadku  gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny, konieczne jest odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Dodaj komentarz