29 lipca 2022

Nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Górkach

Od dnia  1 września 2022 roku rozpocznie swoją działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Górkach. Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:

– umożliwienie im warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich potrzeb i możliwości,
– poprawę jakości życia w środowisku lokalnym,
– włączenie do życia w społeczności lokalnej,
– zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia,
– odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych

Do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Górkach planujemy przyjąć 13 osób na pobyt całodobowy. Część mieszkaniowa składa się z jednoosobowych pokoi wraz z łazienką w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Osoby korzystające z pobytu   całodobowego będą mogły korzystać z infrastruktury takiej jak: sala do zajęć z opiekunami, jadalnia, kuchnia, pokój medyczny, bezpłatnej rehabilitacji.  W czasie pobytu całodobowego osoby będą miały zapewnione pełne wyżywienie.

Obiekt nie posiada barier architektonicznych; specjalistyczna, profesjonalna kadra, oprócz zaspakajania potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowania sprawności ruchowej i kompetencji poznawczych pozwoli na podejmowanie przez uczestników aktywności na miarę ich potrzeb, dając im docelowo szansę na samodzielne i niezależne życie.

Osoby zainteresowane pobytem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Górkach  zapraszamy do składania wniosku wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku, kiedy wniosek składa w imieniu osoby niepełnosprawnej jej opiekun prawny należy przedłożyć stosowne postanowienie sądu.

Wnioski dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leoncinie w godzinach od 7.00  do 15.00 oraz na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 22 785-65-82 wew.17.

Wniosek

Dodaj komentarz