4 sierpnia 2022

Nabór na stanowisko Opiekun w COM

W związku planowanym otwarciem Centrum Opiekuńczego – Mieszkalnego w Górkach  zaprasza się wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy do składania dokumentów aplikacyjnych (podanie + CV) w sekretariacie Urzędu Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3 w godzinach pracy sekretariatu (pon. – pt. 8.00-16.00).

Poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

OPIEKUN (system pracy zmianowy) – wymagania:

wykształcenie  minimum średnie lub dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w jednym z wymienionych zawodów: opiekun medyczny, opiekun domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa,

co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych albo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub placówkach oświatowych;

Zakres obowiązków:

  1. Realizacja czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizująco – usprawniających i wspomagających na rzecz mieszkańców.
  2. Zapewnienie opieki oraz pomoc mieszkańcom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych adekwatnej do możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia mieszkańców m.in. pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków (przygotowywanie posiłków, mycie naczyń, robienie zakupów, pomoc w utrzymaniu pomieszczeń w czystości, sprzątanie, zmiana pościeli), pomoc w utrzymaniu higieny osobistej (mycie, czesanie, ubieranie).
  3. Nauka samodzielności, kształtowania umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do codziennych aktywności.
  4. Organizowanie wolnego czasu dla mieszkańców.
  5. Opieka nad mieszkańcami w transporcie, asekuracja podczas poruszania się, wsiadania, wysiadania.
  6. Pomoc terapeutom/innym pracownikom COM podczas zajęć z mieszkańcami na terenie COM i podczas planowanych wyjść poza Centrum.
  7. Współpraca z pozostałymi pracownikami Centrum w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy i maksymalnie dobrych warunków pobytu mieszkańców.
  8. Pomoc mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw poza Centrum (realizowanie recept, opłata rachunków, sprawy urzędowe).
  9. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej.

 Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu – 22 785-66-00 wew. 26 lub e-mail:  projekty@leoncin.pl

Wójt Gminy Leoncin

Adam Mirosław Krawczak

Dodaj komentarz