2 listopada 2022

Podziękowania

Urząd Gminy w Leoncinie składa serdeczne podziękowania Państwu Leśnowolskim za bezpłatne przekazanie kwiatów do dekoracji miejsc pamięci na terenie Gminy Leoncin.

Dodaj komentarz