5 czerwca 2023

Ponad 4 mln dotacji dla Gminy Leoncin

W dniu 2 czerwca 2023 roku w Brwinowie odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. Gminę Leoncin reprezentował Wójt Gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak oraz Skarbnik Gminy Leoncin – Krystian Bargieł.
W wyniku podjętych działań pozyskano dofinansowanie na łączną kwotę 4 150 000,00 zł na realizację zadań:
1. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wincentówek, Stanisławów, Głusk, Nowe Grochale” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wysokość dofinansowania: 4 000 000,00 zł.
2. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Leoncin” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”. Wysokość dofinansowania: 20 000,00 zł.
3. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Secymin Polski gm. Leoncin” – zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania: 130 000,00 zł.

Dodaj komentarz