24 lutego 2022

Pracownik socjalny poszukiwany

Do zadań należeć będzie m.in.: Świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków; Rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; Prowadzenie pracy socjalnej; Realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty aplikacyjne osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 3 05-155 Leoncin z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 15 marca 2022 r. do godz. 12.00.

Więcej informacji: Nabór na Pracownika socjalnego

Dodaj komentarz