21 stycznia 2022

Przypominamy o zmianach w Programie „Rodzina 500+”

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.
Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ można złożyć do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną, :
– na okres 2021/2022 (obecny okres świadczeniowy tj. trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.) – ZUS będzie przyjmował wnioski najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., jeśli nie został jeszcze złożony wniosek do gminy (dotyczy dzieci narodzonych od 1 stycznia 2022 r., a także dzieci urodzonych przed 2022 r.).
– na okres 2022/2023 (nowy okres świadczeniowy tj. rozpoczynający się od 1 czerwca 2022 r. i trwający do 31 maja 2023 r.) – od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy oraz realizował wypłatę świadczeń.
Jeśli już złożono w gminie wniosek na obecny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie składa się ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres. Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych na okres do 31 maja 2022 r.
W przypadku świadczeń na obecny okres świadczeniowy, do których stosuje się unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ZUS przyjmie wniosek od 1 stycznia 2022 r. i przekaże go do Wojewody. Jeśli Wojewoda przyzna świadczenie, to wypłaci je gmina.

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.

Dodaj komentarz