30 stycznia 2020

Ptasia grypa – Apel Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zaapelował do starostów o podjęcie działań mających ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). „Proszę o przekazywanie wszystkim hodowcom, właścicielom drobiu oraz osobom pracującym na fermach drobiu informacji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu” – napisał Wojewoda.
W apelu przekazanym do samorządowców Wojewoda podkreślił, że „od posiadaczy drobiu oraz osób pracujących na fermach drobiu zależy, czy ryzyko wniknięcia wirusa grypy do stad zostanie ograniczone”. Konstanty Radziwiłł zapewnił, że służby wojewódzkie są w gotowości do podjęcia ewentualnych działań w przypadku wystąpienia zachorowania na obszarze Mazowsza. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o dokonanie przeglądu procedur w zakresie wystąpienia zagrożenia epizootycznego na poziomie powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.
W piśmie do samorządów Wojewoda zaznaczył, że niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Powiatowi Lekarze Weterynarii powinni przypomnieć hodowcom drobiu podstawowe zasady bezpieczeństwa biologicznego, takie jak:
– Pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg;
– Zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa;
– Karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich;
– Stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu;
– Używanie odpowiednich środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków.
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii (MWLW) polecił Powiatowym Lekarzom Weterynarii (PLW) podjęcie działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie możliwości wniknięcia grypy ptaków do stad drobiu. Ponadto Powiatowi Lekarze Weterynarii zostali zobowiązani do przeprowadzenia kontroli gospodarstw utrzymujących drób, celem weryfikacji spełniania wymagań określonych we wskazanym wyżej rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W sytuacji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, zgodnie z obowiązującym prawem, należy poinformować odpowiednie osoby i instytucje (lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta / burmistrza / prezydenta miasta).
Z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie lubelskim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi.
Konstanty Radziwiłł zaapelował także o jak najszersze wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej, szczególnie wśród pracowników służb i inspekcji, którzy mogą być potencjalnie zaangażowane w likwidowanie ognisk ptasiej grypy.

ulotka 1

ulotka2

Dodaj komentarz