15 lutego 2021

Rozbudowa sieci światłowodowej SKYNET

Do Mieszkańców i Właścicieli Nieruchomości.
Dotyczy: Rozbudowy sieci światłowodowej SKYNET w Warszawie i okolicach w technologii FTTH (fiber to the home).
Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że firma Skynet – dostawca Internetu z 18-letnim doświadczeniem, operator największej sieci światłowodowej w powiecie warszawskim zachodnim, przystępuje do rozbudowy swojej sieci poprzez wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej w standardzie FTTH – światłowód do domu.
Standard sieci światłowodowej SKYNET wpisuje się w zalecenia Europejskiej Agendy Cyfrowej ogłoszonej przez Komisję Europejską w 2012 roku, które zobowiązują państwa członkowskie UE do rozbudowy oraz modernizacji szerokopasmowej sieci teletransmisyjnej do prędkości min 30 Mb/s w 2020 roku; docelowo 100 Mb/s. Już teraz gwarantowane przez SKYNET prędkości przesyłu danych za pomocą sieci FTTH znacznie przekraczają te założenia i wynoszą 1000 Mb/s.
Technologia FTTH polega na doprowadzeniu kabla światłowodowego bezpośrednio do Państwa domu. Gwarantuje to najwyższą stabilność, szybkość oraz bezawaryjność świadczonych usług.
Prace budowlano-instalacyjne części magistralnej rozbudowywanej sieci będą rozpoczęte w ciągu kilku miesięcy. Jest to doskonała okazja do wykonania w tym czasie przyłączy telekomunikacyjnych dla okolicznych nieruchomości, których Właściciele/Zarządcy wyrażą na to zgodę.
Deklarujemy uzgodnienie miejsca i sposobu instalacji światłowodu na Państwa nieruchomości oraz harmonogram wykonania prac.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykonaniem przyłącza światłowodowego do domu, prosimy o wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej http://www.skynet.net.pl/ftth. Powyższa rejestracja ma na celu przygotowanie przebiegu naszej magistrali.
Z poważaniem,
Zespół SKYNET

Dodaj komentarz