17 maja 2022

Sala gimnastyczna przy Szkole w Głusku – rozpoczęcie realizacji inwestycji

Gmina Leoncin w marcu 2021 roku złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021) na zadanie pn.: Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, a umowę na dofinansowanie zadania podpisano 28 marca 2022 r.

Gmina Leoncin otrzyma środki na budowę sali gimnastycznej w kwocie 879 200,00 zł. Dodatkowo Gmina przeznaczy na realizację inwestycji 500 000,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyłoniony został wykonawca robót – firma P.P.U.H. OKNO-BUD  Krzysztof Białobrzeski z Sochaczewa. W dniu 4 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Leoncin nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą na realizację inwestycji a następnie przekazanie placu budowy.

Projekt budowy nowej sali gimnastycznej zakłada powstanie budynku parterowego sali z zapleczem stanowiącym samodzielną część techniczno-użytkową. Na program użytkowy budynku składają się: sala sportowa o wymiarach ok. 12,05 x 24,05 m, korytarz stanowiący łącznik z istniejącym budynkiem szkoły, przebieralnie i zaplecze higieniczno-sanitarne, pokój nauczyciela WF z zapleczem higieniczno-sanitarnym, pomieszczenie sprzętu sportowego, pomieszczenie gospodarcze. Powierzchnia całkowita budynku sali gimnastycznej wynosić będzie 434,65 m2.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach ma na celu poprawienie stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej. Sala gimnastyczna powstaje na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego dla uczniów oraz dla lokalnej społeczności w celu organizacji treningów, zajęć sportowych, turniejów oraz współzawodnictwa sportowego.

Zakończenie budowy planowane jest na początek II kwartału 2023 roku.

Dodaj komentarz