7 grudnia 2023

Sala gimnastyczna w SP w Głusku oficjalnie otwarta

Tegoroczne mikołajki na lata zapiszą się w historii Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach. W środę 6 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie długo oczekiwanej Sali gimnastycznej.
W wydarzeniu wzięła udział społeczność szkolna, która na co dzień będzie korzystała z budynku. Zaproszeni zostali też przedstawiciele m.in. wykonawcy, projektantów, Straży Pożarnej, Policji, Lasów Państwowych, władze samorządowe, Radni Gminy Leoncin a przede wszystkim Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Łukasz Kudlicki, który wspierał działania Gminy Leoncin w pozyskaniu środków na tę inwestycję.
Gmina Leoncin w marcu 2021 roku złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021) na zadanie pn.: Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, a umowę na dofinansowanie zadania podpisano 28 marca 2022 r.
Gmina Leoncin otrzyma środki na budowę sali gimnastycznej w kwocie 879 200,00 zł. Dodatkowo Gmina przeznaczyła na realizację inwestycji 500 000,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Z budżetu Gminy Leoncin przeznaczono 1,4 mln zł. Łączny koszt budowy wyniósł 2,8 mln zł.
Projekt sali gimnastycznej zakładał powstanie budynku parterowego sali z zapleczem stanowiącym samodzielną część techniczno-użytkową. Na program użytkowy budynku składają się: sala sportowa o wymiarach ok. 12,05 x 24,05 m, korytarz stanowiący łącznik z istniejącym budynkiem szkoły, przebieralnie i zaplecze higieniczno-sanitarne, pokój nauczyciela WF z zapleczem higieniczno-sanitarnym, pomieszczenie sprzętu sportowego, pomieszczenie gospodarcze. Powierzchnia całkowita budynku sali gimnastycznej wynosić będzie 434,65 m2.

Dodaj komentarz