17 lutego 2020

Strażacy z OSP w Wilkowie Polskim podsumowali 2019 rok

W sobotę 15 lutego br. o godz. 17.00 rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim. Wzięli w nim udział druhowie z jednostki oraz zaproszeni goście:
Mariusz Wyszyński – Z-ca KP PSP NDM, Andrzej Hiszpański – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Adam Krawczak – Wójt Gminy Leoncin.
Prowadzący zebranie Prezes OSP w Wilkowie – Henryk Frączak podsumował ubiegłoroczną działalność jednostki.
W 2019 roku strażacy uczestniczyli w 91 akcjach ratowniczych (pożary, likwidacja miejscowych zagrożeń). Brali udział m.in. w: obchodach rocznicy Powstania Styczniowego w Górkach, Dni Powiatowe PSP, Dniach Leoncina, Wiślanych spotkaniach, polowej Mszy św. w Rybitwie, Uroczystościach rocznicowych Ułanów Jazłowieckich w Górkach, Festiwalu Wilkowian i obchodach Święta Niepodległości.
Największą ilość wyjazdów odnotowali: Maciej Kurlanc, Tadeusz Frączak, Eugeniusz Frączak, Daniel Socha, Jacek Socha, Fronczak Andrzej.
Wilkowska Strażnica w ubiegłym roku wzbogaciła się m. in. o motopompę pływającą „Niagara”, kamerę termowizyjną, aparat powietrzny z czujnikiem bezruchu (3 szt.), turbowentylator oddymiający, komputer, rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika. Zyskała nowe ogrodzenie, wykonany został remont posadzki w garażu. Inwestycje i zakupy możliwe były dzięki dofinansowaniu z Komendy Główne PSP, MSWiA, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Leoncin oraz darowizn (w tym 1% z tyt. pożytku publicznego).
W trakcie posiedzenia przyjęte zostało sprawozdanie finansowe za 2019 rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Komisji strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w WP.

Dodaj komentarz