7 kwietnia 2022

Światłowód – informacja Orange

Na liczne zapytania nas, dotyczące sieci światłowodowej w gminie Leoncin, odpowiedziało Biuro Prasowe Orange Polska. – Niestety z przyczyn niezależnych od wykonawcy, pojawiła się konieczność dokonania zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Budowa przyłączy dla mieszkańców rozpocznie się na przełomie maja i czerwca najpierw w Leoncinie i kolejno w Nowym Wilkowie, Nowym Polesiu, Starym Polesiu, Krubiczewie i Piaskach Duchownych. Za opóźnienie przepraszamy. Kiedy przyłącza będą już gotowe do użytku, nasi handlowcy będą sukcesywnie odwiedzać w domach mieszkańców, którzy znajdą się w zasięgu światłowodu i proponować im podłączenie.

Dodaj komentarz