11 lipca 2024

Test „Mazowieckie Syreny+”

Starosta Nowodworski informuje, że w dniu 16 lipca 2024 roku od godziny 10.00 do godziny 14.00 realizowany będzie trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach treningu przeprowadzony zostanie test i weryfikacja syren alarmowych zainstalowanych w ramach programu ,,Mazowieckie Syreny+”.

Test będzie wykonywany zgodnie z załączonym harmonogramem wg poniższego schematu:

– test” syreny I – sygnał akustyczny ciągły trwający jedną minutę;

– test syreny li – sygnał akustyczny ciągły trwający jedną minutę;

– test zapowiedzi słownej (na urządzeniach wyposażonych w możliwość przekazywania wiadomości tekstowych).

W dniu 16 lipca br. w godzinach 10.00 – 14.00 odbędzie się trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie gminy. Uruchomienie syren alarmowych nie oznacza zagrożenia, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i o niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści ewentualnych komunikatów.

Dodaj komentarz