29 czerwca 2021

Wpłyń na poprawę Czystości Powietrza i Zdrowia Mieszkańców, „WYMIEŃ KOPCIUCHA”- zostało Ci tylko 18 miesięcy!!!

Drodzy Mieszkańcy!

Zanieczyszczenie powietrza, przede wszystkim drobnymi pyłami, jest przyczyną przedwczesnych zgonów, zwiększa możliwość zachorowania na wiele groźnych chorób, tj. nowotwory, a również może prowadzić do bezpłodności bądź obumarcia płodu. Koszty leczenia chorób wywołanych przez smog są wysokie.

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza powodującymi powstanie smogu są stare instalacje, w których spalane jest najgorsze jakościowo paliwo, powodujące wysoką emisję do powietrza substancji mających negatywny wpływ na nasze zdrowie, a także na stan środowiska naturalnego. Dlatego konieczna jest wymiana przestarzałych kotłów i stosowanie paliw dobrej jakości, co wpłynie na znaczną poprawę jakości powietrza, a tym samym na nasze zdrowie.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami MAZOWIECKIEJ UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ*:

  • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • użytkownicy kominków będą musieli wymienić je do 1 stycznia 2023 r., na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, bądź wyposażyć je w urządzenia ograniczające emisje pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie,
  • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, natomiast kotły klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 z uwagi na najmniejszą szkodliwość dla środowiska będzie można eksploatować do końca ich żywotności.

Mając na uwadze zanieczyszczenie powietrza jak również konieczność wdrażania uchwalonych przez władze województwa mazowieckiego przepisów mających przyczynić się do poprawy jakości powietrza serdecznie zachęcamy do skorzystania z programu „Czyste Powietrze” wspierającego wymianę starych nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz termomodernizacji budynku.

Gmina Leoncin na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje program „Czyste Powietrze”. Jest to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. kopciuchów) oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Uprawnionymi do skorzystania z programu są właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.  W podstawowym poziomie dofinansowania można otrzymać do 30 tys. zł, a w podwyższonym nawet do 37 tys. zł. Dodatkowo, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej do 53 tys. zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” uzyskacie Państwo:

  • na stronie: czystepowietrze.gov.pl
  • Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, tel. (22) 785-66-00 wew.22

Pamiętajmy również, że przestrzeganie przepisów Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej będzie kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Przypominamy, że od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

  • mułów flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna)

Użytkownicy instalacji naruszający przepisy niniejszej uchwały mogą zostać ukarani mandatem do 500 zł bądź grzywną do 5000 zł, na podstawie art. 24 Kodeksu wykroczeń.

*Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Dodaj komentarz