11 kwietnia 2024

Wybory I tura

Szanowni Mieszkańcy Gminy Leoncin,
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w dniu 7 kwietnia 2024 r. wzięli udział w Wyborach Samorządowych. Wasz aktywny udział w demokratycznym procesie wyborczym jest kluczowy dla kształtowania przyszłości naszej wspólnoty lokalnej.
Wyniki pierwszej tury wyborów przyniosły wybór radnych do Rady Gminy Leoncin, Rady Powiatu Nowodworskiego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jednakże, ostateczną decyzję dotyczącą wyboru Wójta Gminy Leoncin podejmiemy 21 kwietnia 2024 r. w trakcie II tury wyborów. W pierwszej turze żaden z kandydatów nie osiągnął wymaganego minimum 50% wszystkich ważnych oddanych głosów. Przekroczenie progu zabrakło jedynie 17 głosów.
Wasza obecność w lokalach wyborczych jest najlepszym dowodem na to, jak ważna jest dla Was przyszłość naszej małej ojczyzny. Dzięki Waszej obywatelskiej postawie frekwencja w Gminie Leoncin wyniosła 62,85%. To znak, że jako społeczność jesteśmy zjednoczeni w trosce o naszą wspólną przyszłość.
Dziękujemy za Waszą mobilizację, zaangażowanie i każdy oddany głos. Każdy Wasz głos ma znaczenie i wpływa na kształtowanie naszego lokalnego życia społecznego oraz decyzje dotyczące rozwoju naszej gminy.

Dodaj komentarz