29 stycznia 2020

XXI sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 29 stycznia br. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie:
– zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029
– uchylenia uchwały Nr II/8/02 Rady Gminy Leoncin z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od posiadania psów
– zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
– likwidacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Górkach.
– wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Leoncin darowizny nieruchomości

15 stycznia br. odbyła się XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029

31 grudnia 2019 r. odbyła się XIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok

Dodaj komentarz