30 września 2021

Zaoszczędzili w Leoncinie wydadzą w Zakroczymiu i Nasielsku

Pod koniec sierpnia br. Powiat nowodworski – Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczęło prace przy przebudowie obiektów mostowych oraz dróg dojazdowych do nich, zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W Kampinos – Górki – Dąbrowa na odcinku o długości 2018,60 m.
W wyniku postępowań przetargowych zadania, które powiat realizuje z tzw. rezerwy mostowej (dotacji na przebudowę obiektów mostowych) na naszym terenie są to obiekty w drodze powiatowej w Górkach. Powstały oszczędności – tylko z tego zadania w Górkach – 1 milion sześćset tys. W wyniku ustaleń ze Starostwem gmina Leoncin zobowiązała się dołożyć z budżetu 200tys. zł. w zamian za to cała zaoszczędzona kwota przeznaczona miała być na przebudowę dróg powiatowych w obrębie gminy Leoncin. Niestety zewnętrzne czynniki niezależne od Gminy Leoncin tylko od innych pozostałych gmin spowodowały, że wycofano się z tych ustaleń. Starostwo pozostawiło dla Leoncina jedynie 500 tys. zł. – I dalej Powiat uważa, że moglibyśmy do tych 500 tys. zł. dopłacić tę kwotę (200tys. zł). Ja uważałem i tutaj przedstawiałem to Radnym, że to jest nie w porządku, jeżeli my dofinansujemy to i wszystkie gminy, ewentualnie my uczestniczymy w kosztach ze względu na to, aby całość tej zaoszczędzonej kwoty (1,6 mln) pozostała na remonty dróg powiatowych w obrębie naszej gminy. A jeżeli nikt się nie dorzuca to i my też – mówił Wójt Gminy Leoncin Adam Krawczak na środowej (29.09.2021) sesji Rady Gminy.
W odpowiedzi na zapytanie Radnej Powiatu P. Elżbiety Kapałki, dotyczącego podziału środków, przesłana została odpowiedź. Na teren gminy Leoncin przeznaczono 500 tys. zł., które według kosztorysu w starostwie, wystarcza na ok. 700 m drogi między Głuskiem a Leoncinem. Natomiast pozostałą tą zaoszczędzoną kwotę przeznaczono na drogę powiatową Swobodnia – Falbogi Borowe – Błędowo (Zakroczym-Pomiechówek) o długości 2200m. i drogę powiatową Nasielsk – Nuna w miejscowości Paulinowo o długości 1250m. To pokazuje jak Gmina Leoncin jest traktowana przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz. – Proponuję ustawienie dużych tablic informacyjnych przy drogach powiatowych na gruntach prywatnych, z uwagą „Jedziecie Państwo po drodze powiatowej, której zarządcą jest Starosta Powiatu Nowodworskiego” bo inaczej żadne rozmowy tutaj nic nie dadzą i zabraknie naszego życia zanim ci państwo wyremontują – referował zebranym włodarz Gminy Leoncin – Rozmawialiśmy również w Starostwie o zmianie kwalifikacji przepustu na drodze powiatowej w Nowym Polesiu, który nie jest zdefiniowany jako most tylko jako przepust, aby Starostwo zmieniło jego status wówczas możliwe byłoby uzyskanie dotacji z rezerwy tzw. Mostowej, minęło już dwa lata i dalej jest przepustem.

Dodaj komentarz