7 grudnia 2021

Zestaw ratownictwa przedlekarskiego dla OSP w Leoncinie

6 grudnia 2021 r. zestaw ratownictwa przedlekarskiego od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego trafił do strażaków z OSP w Leoncinie.
Torba medyczna została przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej w Leoncinie na mocy porozumienia z 23 grudnia 1999 r. zawartego pomiędzy Prezesem KRUS a Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Ratownicy OSP przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy i wyposażeni w zestawy ratownicze mogą wpłynąć na zmniejszenie skutków zdarzeń wypadkowych, w tym wypadków przy pracy rolniczej.
Zestaw ratownictwa przedlekarskiego R-1 w ramach wdrażania systemu ratownictwa przedlekarskiego na terenach wiejskich na ręce Andrzeja Krawczaka – Prezesa OSP Leoncin oraz zebranych strażaków przekazali Joanna Bala – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie oraz Łukasz Kudlicki – Szefowi Gabinetu Politycznego Ministra Obrony.
Strażacy z OSP w Leoncinie oraz Wójt Gminy Leoncin – Adam Krawczak składają serdeczne podziękowania Panu Łukaszowi Kudlickiemu za wsparcie działań na rzecz pozyskania sprzętu.

Dodaj komentarz