4 lutego 2022

Zgłaszanie par, które obchodzą 50. rocznicę ślubu

Co roku w naszej Gminie organizowana jest uroczystość, podczas której wręczane są Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to wyjątkowe i piękne wyróżnienie dla par, które przeżyły razem 50 lat.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie par, które wstąpiły w związek małżeński w 1971 roku, a są zameldowane na terenie Gminy Leoncin. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie par, które przeżyły 50 lat razem lub więcej, a nie zostały odznaczone medalem w latach ubiegłych.
Fakt ten należy zgłosić osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Leoncinie ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, pokój nr 2, do 28 lutego 2022 r.
Przypominamy, że:
1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
2. Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta RP w terminie około 6 miesięcy od daty zgłoszenia pary w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leoncinie.
3. Gdy medale zostaną dostarczone do Urzędu Stanu Cywilnego w Leoncinie, Jubilaci zostaną poinformowani o terminie uroczystości, na której zostaną odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.
Medale w imieniu Prezydenta RP wręcza Wójt Gminy Leoncin.

Serdecznie zapraszam
Adam Mirosław Krawczak
Wójt Gminy Leoncin

Dodaj komentarz