27 października 2022

Zgłoś zapotrzebowanie na węgiel

W Sejmie RP trwają  prace nad ustawą o „ dystrybucji węgla”przez samorządy. Chcąc ułatwić mieszkańcom Gminy Leoncin dostępu do tańszego węgla, wójt podjął decyzję o włączeniu naszego samorządu w tę akcję.

Zebrane informacje dotyczące zapotrzebowania na węgiel pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Leoncin i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie Gminy. Zgodnie z projektem ustawy gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i 1,5 tony węgla po 1 stycznia 2023 r. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które złożyły deklarację do CEEB i są uprawnione do dodatku węglowego.

W związku z powyższym zapotrzebowanie na zakup węgla można zgłaszać następująco:

– telefonicznie w godz. 8.00 – 16.00 – nr tel. 22 785-65-82 wew. 21

– osobiście w Urzędzie Gminy Leoncin, przy ul. Partyzantów 3 w godzinach 8.00 -15.00  pokój numer 7.

Należy podać następujące dane:

1) imię i nazwisko

2) numer telefonu

3) adres zamieszkania

4) rodzaj węgla

5) ilość potrzebnych ton węgla

Docelowe wnioski będzie można składać dopiero po wejściu w życie obecnie procedowanej w Parlamencie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe.

Dodaj komentarz