7 kwietnia 2021

ZWIERZowa Akcja Kastracja

Gmina Leoncin i Fundacja ZWIERZ proponują nieodpłatne przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji Twojego zwierzęcia. Informacja ws. akcji: Urząd Gminy w Leoncinie pod nr telefonu 22 785 66 00 wew. 22 w godzinach 11.30-15.00 lub pod adresem mailowym gmina@leoncin.pl Zabiegi wykonuje Gabinet Weterynaryjny lek. Wet. Jerzy Ląkwisz ul. Warszawska 59/1, 05-152 Czosnów. Czas realizacji projektu 6 kwietnia – 15 października 2021 r.

Fundacja ZWIERZ wraz z Twoją Gminą podjęły się wspólnie realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! Mającego na celu zmniejszenie liczby zwierząt niechcianych przez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji/ kastracji u zwierząt utrzymywanych przez ich opiekunów. Każdy mieszkaniec Gminy może zgłosić się ze swoim zwierzęciem na zabieg sterylizacji/kastracji, którego koszt poniosą wspólnie Fundacja ZWIERZ i Gmina. Zwierzę zostanie również trwale oznakowane (chipem). Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu może być choroba zwierzęcia lub wiek.

DLACZEGO WARTO?• Zapewnisz zdrowie i dobre życie zwierzęciu oraz obniżysz koszty przyszłego leczenia.• Zapobiegniesz zwiększaniu się liczby zwierząt bezdomnych w gminie oraz zmniejszysz koszty opieki nad nimi.

„ Kastracja zarówno samic, jak i samców psów i kotów ma pozytywny wpływ na wiele aspektów dotyczących ich zdrowia. Wykastrowane zwierzęta tych gatunków mają również statystycznie większą średnią długość życia od zwierząt niekastrowanych”

Akcja kastracja – ulotka

Wniosek o sfinansowanie zabiegu + RODO

Zasady – Akcja Kastracja – Gmina Leoncin

Dodaj komentarz