31 stycznia 2024

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH W 2024 ROKU

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH W 2024 ROKU

UWAGA!

  1. Obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 
oraz
5,84 zł * średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

1 – 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w Banku Spółdzielczym w Leoncinie albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (22) 785-66-00 wew.22

DRUKI DO POBRANIA I ZŁOŻENIA :

  1. Osobiście w Urzędzie Gminy Leoncin (pokój nr 6)

Ze strony https://leoncin.pl/ w zakładce Pobierz Wniosek

Dodaj komentarz