7 czerwca 2023

300 tyś. zł. dofinansowania na modernizację oświetlenia

W dniu 22 maja 2023 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie modernizacji oświetlenia, edukacji ekologicznej oraz usuwanie azbestu. Gminę Leoncin reprezentował Wójt Gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak oraz Skarbnik Gminy Leoncin – Krystian Bargieł.
W wyniku podjętych działań pozyskano dofinansowanie na łączną kwotę ponad 350 tys. zł na następujące zadania:
1. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Leoncin”. Wysokość dofinansowania: 300 000,00 zł.
2. „Ekologiczny piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego”. Wysokość dofinansowania: 30 000,00 zł.
3. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leoncin w 2023 r.” Wysokość dofinansowania: 22 266,58 zł.

Dodaj komentarz