18 kwietnia 2024

LXXXIX– zwyczajna sesji Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXXIX– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00 w Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXXVIII -zwyczajnej, sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2023.
6. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2024rok
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2024-2035.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Leoncin darowizny nieruchomości
10. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Sprawy organizacyjne i bieżące. Podziękowanie za współpracę w obecnej kadencji.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz