18 kwietnia 2024

Posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2024 r. godz. 9.00 w GOK-U w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady (projekty uchwał)- LXXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2024rok
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2024-2035.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Leoncin darowizny nieruchomości.
6. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz