WFOŚiGW w Warszawie

Ekologiczny piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego