LXV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 23 listopada 2022 r. godz. 8.30 w pok. nr 5 w Urzędzie Gminy z następującym porządkiem...

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 29 listopada 2022 roku o godz....

Posiedzenie Komisji Technicznej

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Technicznej ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2022r. o godz. 9.00 w sali Nr 15 z...

LXVI– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXVI– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w Szkole w Leoncinie. Proponowany porządek obrad:...

Blisko 1,4 mln zł. dofinansowania na przebudowę ulicy Zacisze i Podleśnej

Kategorie: Polecane

W dniu 15 listopada 2022 r. Wójt Gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak podpisał umowę dofinansowania w wysokości 1 389 767,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych na „Przebudowę ulicy Zacisze...

Działania profilaktyczne z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

Szanowni Państwo! Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań profilaktycznych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało na teren Gminy Leoncin, tabletki zawierające jodek potasu. Przekazanie...