Zebrania sołeckie 2023

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

5 września 2023 r. rozpoczną się zebrania sołeckie Sołectw z terenu Gminy Leoncin i potrwają do 14 września. W czasie zebrań sołtysi przedstawią zrealizowane zadania. Mieszkańcy podejmą decyzje na jakie...

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – edycja 2024.

Kategorie: Polecane

Ogłoszono nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – edycja 2024. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby zainteresowane...

Mazowsze dla zwierząt 2023

Kategorie: Polecane Środowisko

Możliwość sterylizacji zwierząt w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” Wójt Gminy Leoncin informuje, iż Gmina Leoncin przystąpiła do „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności...

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 06 września 2023 roku o godz. 11.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 01 września 2023 roku o godz. 10.00 w pok. 15 w Leoncinie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia komisji...

Ćwiczenia ratownicze „New Wave 2023”

Kategorie: Polecane

W dniach 5-8 września 2023 roku na terenie powiatu nowodworskiego (miejscowości: Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Secymin, Nowe Grochale) odbędą się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „New Wave 2023”. Organizatorem przedsięwzięcia...