Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy – konkurs KRUS

Kategorie: Polecane

Wybory 2023

Kategorie: Polecane

W niedzielę 15 października br. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum. Lokale wyborcze otwarte zostały o godz. 7.00 i zamknięte o 21.00. Na godzinę 17.00 frekwencja wyniosła...

Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Kategorie: Polecane

Gmina Leoncin przystąpiła do naboru prowadzonego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i...

Blisko 1 mln zł na remont drogi gminnej Nowe Polesie – Stare Polesie

Kategorie: Polecane

W dniu 13 października 2023 roku w Wołominie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont drogi w miejscowościach Nowe...

Transport w wybory

Kategorie: Polecane

Wójt gminy Leoncin informuje, że w dniu wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu...

Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 10 października 2023 r. godz. 10.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie z następującym porządkiem...