Wspólne posiedzenie Komisji stałych

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 27 lipca 2022 r. godz. 9.00 w GOK-u z następującym porządkiem obrad: I. Opiniowanie materiałów pod obrady...

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 lipca 2022 roku o godz. 8.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lipca 2022 roku o godz. 12:00 w pok. 15 w Leoncinie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia komisji...

LVIII – zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Uprzejmie zapraszam do udziału w Uprzejmie zapraszam do udziału w LVIII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 10.15 w Sali...

Raport o stanie gminy – debata

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Leoncin dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Leoncin raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców Do udziału w debacie nad raportem.   Na sesji Rady Gminy...

LVI– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Uprzejmie zapraszam do udziału w LVI– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie....