Zebrania sołeckie 2022

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

W poniedziałek 5 września 2022 r. rozpoczną się zebrania sołeckie Sołectw z terenu Gminy Leoncin i potrwają do 15 września. W czasie zebrań sołtysi przedstawią zrealizowane zadania. Mieszkańcy podejmą decyzje...

LIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Uprzejmie zapraszam do udziału w LIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 10 sierpnia 2022 r. godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad: 1....

Wspólne posiedzenie Komisji stałych

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 27 lipca 2022 r. godz. 9.00 w GOK-u z następującym porządkiem obrad: I. Opiniowanie materiałów pod obrady...

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 lipca 2022 roku o godz. 8.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lipca 2022 roku o godz. 12:00 w pok. 15 w Leoncinie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia komisji...

LVIII – zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Uprzejmie zapraszam do udziału w Uprzejmie zapraszam do udziału w LVIII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 10.15 w Sali...