Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 08 maja 2023 r. o godz. 8.30 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:...

LXXII – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 24 kwietnia 2023 r. godz. 9.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:...

Badanie potrzeb mieszkańców – LGD Kampinos

Kategorie: Polecane

W ramach naszych działań na rzecz rozwoju gmin, prowadzimy badanie potrzeb mieszkańców. Chcemy poznać Państwa opinie na temat szans i problemów naszej okolicy, aby móc wdrażać projekty, które spełnią konkretne...

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godz. 11.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godz. 8.30 w pok. 15 w Leoncinie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia komisji...