Posiedzenie Komisji Technicznej

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Technicznej ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 9.00 w sali Nr 15...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 11.00 w pok. 15 w Leoncinie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia komisji...

Ankieta

Kategorie: Polecane

Szanowni Państwo! Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Leoncin realizuje „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Leoncin na lata 2023-2027”. W związku z tym prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety,...

Informacja – I rata podatku

Kategorie: Polecane

Wójt Gminy Leoncin informuje, że nie będzie dokonywany pobór podatku przez inkasenta I raty płatnej  do 15 marca 2023 roku  w następujących sołectwach: – Nowy Secymin  – sołtys Szczepan Walicki...

Dom z klimatem – Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Kategorie: Polecane

„Dom z klimatem” to dom, który generuje oszczędności dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, nie zanieczyszcza powietrza, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła, a także zbiera deszczówkę z terenu posesji. „Dom z...

Informacja UMWM

Kategorie: Polecane

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jest zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV, w którym podaje nazwy gmin,...